10.2.1 Hantering av djuren

Djuren ska hanteras lugnt och varsamt under pålastning, transport, avlastning och på slakteriet, så att de stressas så lite som möjligt. (SL/EU)

Djuren ska hanteras, drivas och uppstallas på ett sätt som tar hänsyn till deras naturliga beteende. Slakteriet ska ha rutiner för hantering av skadade och sjuka djur. (SL)