10.10.1 Foder, vatten, strö och sysselsättning

Dagtid i väntan på slakt ska djuren ha fri tillgång till vatten (SL). De ska också ha tillgång till halm eller annat lämpligt material för sysselsättning (K).