10.1.3 Årligt möte

Djurskyddsansvarig ska delta i KRAVs årliga möte för djurskyddsansvariga. Vid förhinder får någon annan från slakteriet som är väl insatt i slakteriets rutiner ersätta djurskyddsansvarig. För mindre slakterier räcker det att delta på minst ett möte under en treårsperiod.