10.1.1 Dokumentation av standardrutiner och arbetsinstruktioner

Slakteriet ska ha och följa en dokumenterad manual som innehåller standardrutiner och arbetsinstruktioner.