10 Slakt

Ett slakteri som är certifierat för slakt ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20.

Detta kapitel innehåller:

 • 10.1 Slakteriets ansvar
 • 10.2 Hantering och djuromsorg
 • 10.3 Märkning, identifiering och särhållning
 • 10.4 Transport
 • 10.5 Tidpunkt för slakt
 • 10.6 Drivning
 • 10.7 Bedövning och avblodning
 • 10.8 Nötkreatur
 • 10.9 Får och get
 • 10.10 Gris
 • 10.11 Fjäderfän