1.16 Butik (se kapitel 14)

Det övergripande syftet med reglerna för butiker är att möta efterfrågan och bidra till att öka försäljningen av KRAV-märkta produkter. Målsättningen är att konsumenten på ett enkelt sätt ska kunna hitta tydligt skyltade KRAV-certifierade butiker. I dessa butiker ska det finnas ett brett sortiment av KRAV-märkta produkter, samt kunnig personal som kan hantera produkterna och svara på frågor kring dem. Butiken ska också kunna hantera KRAV-certifierade produkter i lösvikt, parallellt med icke KRAV-certifierade produkter. Slutligen ska butiken även kunna packa och packa om KRAV-certifierade produkter.

Därför ska butiken:

  • hålla ett brett sortiment av KRAV-märkta produkter
  • kontinuerligt sträva efter att bredda sortimentet ytterligare
  • exponera KRAVs namn och märke
  • se till att de KRAV-märkta produkterna är lättillgängliga och väl synliga för kunden
  • se till att personalen har goda kunskaper om KRAV och ekologiska produkter, samt
  • tillhandahålla information om KRAV-märkt mat till konsumenten.

Reglerna ställer även miljökrav på KRAV-certifierade butiker. De ska sträva efter att minska sin användning av fossila bränslen och effektivisera övrig energianvändning. Elen ska komma från förnybara energikällor. Vid nyinvesteringar i kylanläggningar ska butiken välja köldmedier som inte påverkar klimatet negativt.