1.15 Enproduktcertifiering (se kapitel 13)

Butiker, restauranger och storhushåll som vill marknadsföra endast ett fåtal KRAV-märkta produkter kan göra detta genom en certifiering som kallas enproduktcertifiering. Certifieringen gäller försäljning och marknadsföring av upp till tre KRAV-certifierade produkter som får tas ur sin förpackning och serveras direkt till kund. Produkttypen ska vara helt utbytt till KRAV-märkt för att säkerställa att ingen sammanblandning sker och KRAV-märket får endast användas i anslutning till den aktuella produkten. Vid Enproduktcertifiering behöver inte kapitel 3 (Allmänna verksamhetsregler) uppfyllas.