Gällande regler

KRAVs Regler 2019-2020 version #2

Nyheter i KRAVs regler 2019-20

Denna utgåva av KRAVs regler kommer att vara giltig till och med 31 december 2020, vilket innebär två års giltighetstid, mot normalt ett år. Skälet till detta är bland annat att vi tagit till oss av synpunkter om att reglerna ändras för ofta. För att underlätta har vi dock gjort tre ändringar i reglerna till version 2 av KRAVs regler 2019-20. Det är ändringar i andelen KRAV-märkta ingredienser i en sammansatt produkt, ett tydliggörande av när reglerna för kedjecertifiering i kapitel 19 får användas, och ändringar i reglerna för certifieringsorgan.

Några ändrade regler som vi vill lyfta fram:

  • Kapitel 3 Allmänna verksamhetsregler – har fått ett nytt avsnitt med hygienregler som ett tillval för att göra det enklare att använda Från Sverige -märkningen inom frukt och grönt. I regeln om riskbedömning för GMO har gränsvärdet för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av GMO eller genetiskt modifierat material anpassats till samma nivå som EU-förordningen – 0,9 procent.
  • Kapitel 4 Växtodling – två ändrade regler om begränsning och beräkning av tungmetaller via tillförda gödsel-, jordförbättrings- eller kalkningsmedel. Vi har även förtydligat vad ”ätlig del av grödan” innebär vid spridning av gödsel med animaliska biprodukter (t ex köttmjöl, benmjöl eller rötrest där animalisk biprodukt ingår).
  • Kapitel 5 Djurhållning – vi har infört en tillfällig regeländring vid foderbrist som beror på extremt väder och torka, som möjliggör EU-ekologiskt grovfoder, samt tillåter konventionellt grovfoder efter beslut från Jordbruksverket.
  • Kapitel 14 Butik – regler som har stöd i EU-förordningen har markeras med (EU), och KRAVs egna regler är utmärkta med (K).
  • Kapitel 16 Import och införsel av produkter – flera nya regler införs som gäller krav om resurseffektiva förpackningar, motsvarande reglerna i kapitel 3. Dessa ska följas senast 1 jan 2020.
  • Kapitel 17 Fiske – har ändrats angående att KRAV-certifierade fiskefartyg ska omfattas av en MSC-certifiering, eftersom KRAVs fiskekommitté inte längre gör beståndbedömningar.

Symboler

Nya och ändrade regler är markerade i texten genom symboler:

Ny regel Ny regel
Ändrade regel Ändrad
Hjälpmedel finns på KRAVs webb Hjälpmedel finns på KRAVs webb. Exempel på hjälpmedel är information, mallar och checklistor som finns  publicerade på www.krav.se.
Större avvikelse Större avvikelse (endast i kapitel 5 Djurhållning)

Kundbrev

I brevet nedan hittar du mer detaljerad information om ändringar i reglerna, uppdelat på olika regelområden.
» Kundbrev – 2019-20 års regler

Regelbok som PDF

» Ladda ner KRAVs regler 2019-2020 version #2
» Sammanfattning av de ändrade reglerna