Livsmedelsförädling - Kapitel 9

ekoibutik-2_1600x1200-1718633950

Kapitel 9. Livsmedelsförädling 

Översynen av kapitel 9 kommer inte att innebära någon ändring av innehållet i reglerna utan endast påverka regeltextens språk och struktur.