Vildväxande - Kapitel 8

hero_blabar

Kapitel 8. Vildväxande  

Översynen av kapitel 8 ska genomföras tillsammans med reglerna för socialt ansvar i kapitel 3 och därmed ha arbetsvillkor som fokus.  

En utvärdering ska göras om dokumentationskraven kring utredningen av markområden kan förenklas, och reglerna kring föroreningar ska förtydligas. I översynen behandlas också om reglerna fortsatt får tillämpas i fler länder än Sverige