Djurhållning och slakt - Kapitel 5 och 10

 

 

_MG_6275_1600x1066 (1)-1718202488

Kapitel 5. Djurhållning  

Kapitel 5 är det enskilt största kapitlet i KRAVs regelbok. Översynen blir därför mycket omfattande och kommer att delas upp i två delar, en del med regler som ska ses över till regelutgåva 2026 och en del för regelutgåva 2027.  

Första delen fokuserar på: 

  • om utevistelse av fyra månader gamla kalvar av mjölkrastyp fungerar tillfredställande ur ett djurvälfärdsperspektiv 
  • regler kring inköp av djur från olika besättningar,  
  • att förbjuda fiskmjöl som foder till värphöns, slaktkyckling och gris samt utreda när det är möjligt att genomföra. 
  • en fullständig utfasning av icke långsamväxande slaktkycklingsraser.

Kapitel 10. Slakt  

KRAV har till skillnad från EU-ekologisk produktion omfattande regler för hur djur ska hanteras vid slakt. Till KRAVs regelutgåva för 2026 är målet att förenkla regelverket för slakt med bibehållen djurvälfärd. Reglerna ska upplevas användarvänliga. och ha kund- och hållbarhetsnytta i fokus.

—————-

För att kunna utveckla reglerna för djurhållning och slakt behöver vi få in synpunkter från er som är KRAV-certifierade. Fram till den 10 augusti 2024 finns det en enkät att svara på som kan ge oss bra synpunkter på hur reglerna kan utvecklas eller förändras. I enkäten får du möjlighet att ge dina åsikter på reglerna ovan i kapitlet om djurhållning och berätta om dina förväntningar på KRAV:s regler för slakt.

Skanna QR-koden för att komma till enkäten:

Du hittar också enkäten via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/PPTNZM7