Allmänna regler - Kapitel 2, 3, 20

jord-11_1600x1067-1718699328

Kapitel 2. Allmänna certifieringsregler  

I översynen ska vi:  

  • Överväga att samla regler som rör alla KRAVs kunder, ”allmänna regler” på ett och samma ställe. 
  •  Se om det blir tydligare för användaren om KRAVs befintliga regler delas in i andra regelområden än nu. 
  • Se över om reglerna gällande lantbrukares samarbete med underleverantörer fungerar och föreslå eventuella ändringar vid behov. Detta för att underlätta förädling av KRAV-certifierade produkter. Överväga att införa en regel om årliga fysiska kontrollbesök för alla, eller att inte ha strängare regler för kontroll utan fysiska besök än i (EU) 2018/848.

Kapitel 3. Allmänna verksamhetsregler 

Kapitel 3 är ett stort och spretigt kapitel som berör många områden. Alla delar kommer att ses över. Genomgående för hela kapitlet är att regler som inte tillför viktiga mervärden när det gäller kundernas hållbarhetsarbete ska tas bort. Annat som ingår i översynen. 

  • Se över reglerna om socialt ansvar, för att det som gäller arbetsvillkor ska förtydligas och göras mer användarvänligt. En viktig aspekt är också att KRAVs mervärde kring arbetsvillkor tydligare ska framgå för kunderna av de KRAV-certifierade produkterna.  
  • Överväga om KRAV ska ha egna förpackningsregler eller inte. 
  • Utreda om det behövs regler för vattenhushållning. Hur ska de i så fall utformas?  
  • Utvärdera om reglerna för klimatrådgivning ger önskad effekt och fastställa hur klimatdata och annan hållbarhetsdata ska redovisas och vilka företag som ska omfattas.

Kapitel 20. Allmänna regler för märkning och marknadsföring 

Reglerna i kapitel 20 gäller, precis som för kapitel 2 och 3, alla KRAV-certifierade verksamheter. Ett av syftena med översynen av kapitel 20 är samla reglerna som gäller alla kunder i ett kapitel och se över strukturen i det nya kapitlet, samt föreslå var de regler som inte gäller alla ska ha sin nya hemvist.  

Utöver detta ska översynen:  

  • Utreda om kravet om varumärkesregistrering vid användning av KRAVs märke bredvid oförpackade produkter ska tas bort för att förenkla användningen KRAV-märkningen.  
  • Ta bort eventuella detaljstyrande regler som varken skapar hållbarhets- eller kundnytta, där det kan göras utan att det finns risk att skada varumärket KRAV.  
  • Utvärdera reglerna för certifiering för marknadsföring (20.7).