Fiske - Kapitel 17

standard_fiske_nordnorge-1686236119

Kapitel 17. Fiske  

KRAVs regler om vildfångad fisk gäller fartyg med fångst som kan KRAV-certifieras. Lagstiftningen har tagit kliv framåt sedan de fartygsspecifika reglerna i kapitel 17 senast uppdaterades. I denna uppdateringen ska de regler som inte längre skapar hållbarhetsnytta utöver gällande lagstiftning rensas bort. Syftet är att minska mängden regler för att ge en mer träffsäker och hanterbar kontroll av fartygen. Störst fokus ligger på regler om bränsleförbrukning och köldmedier och om dessa behöver uppdateras, för att kapitlets klimatregler ska bibehålla dess relevans. . Reglerna om tillåtan fiskemetoder kommer ocksåatt förtydligas.