Honung

Honung går inte bara att använda för att söta kvällsteet eller ringla på osten. Honungens antiseptiska egenskaper gör att den även går att stryka över sår. KRAV-märkt honung förutsätter KRAV-märkt odling, vilket i sin tur kan gynna den biologiska mångfalden eftersom ekologisk odling i genomsnitt har 30 procent fler arter.

Honung är en fantastisk produkt som honungsbiet skapar från nektar och pollen och när bina samlar in dessa från växterna pollineras också växterna och kan bilda frukter och bär. En tredjedel av den mat som vi äter är beroende av pollinering  

Att sträva efter att bina och deras föda inte ska utsättas för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, GMO eller andra föroreningar är grunden för den KRAV-certifierade biodlingen. Honung får sin smak, färg och arom från där bina hämtat nektar och pollen vilket betyder att KRAV-märkt honung främst får sin smak från ekologiska och naturliga källor. Binas hem, bikuporna, får i KRAV-märkta biodlingar inte placeras nära föroreningskällor som GMO grödor, industriområden eller soptippar då det kan förorena honungen.  

Vildbin och andra pollinatörer hotas av utrotning och ekologiska odlingar har i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinatörer än konventionella odlingar. Bristen på bin och andra pollinatörer i naturen riskerar att påverka tillgången till vissa grödor och bär negativt. Bin flyger i regel inte längre än tre kilometer från sin kupa för att hämta nektar och pollen och därför ska den största andelen pollen och nektarkällor för bin i KRAV-certifierade biodlingar inom just en tre kilometers radie vara KRAV-certifierad, EU ekologisk eller av naturligt ursprung. Bina bidrar då med att pollinera både den KRAV-märkta odlingen och blommor och bär i naturen som exempelvis blåbär. Det innebär också att KRAV-märkt honung främst är gjord på nektar från odlingar, bärbuskar och blommor som inte bekämpats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.  

 

Bra saker med KRAV-märkt Honung  

  • KRAV-märkt honung, bina och deras föda ska inte utsättas för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, GMO eller andra föroreningar.  
  • Bina bor på KRAV-certifierad vax och mellanväggarna i bikuporna är inte gjorda av plast utan i första hand av KRAV-certifierat vax. 
  • Bikuporna består i huvudsak av material med naturligt ursprung och det är förbjudet att använda byggnadsmaterial som kan innehålla giftiga ämnen.  
  • Bina utsätts inte för några kemiskt syntetiska medel för att lugnas vid den vardagliga hanteringen.  
  • När honungen ska skördas görs detta så varsamt som det går och bisamhällena får inte förstöras. Det är också förbjudet att döda larver på vaxkakor när KRAV-märkt honung skördas.  
  • På vintern när det inte finns pollen eller nektar i naturen får bina KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat socker att äta av som vinterfoder. 
  • Genetiskt modifierade (GMO) bin är inte tillåtna.

Läs mer om biologisk mångfald och KRAV