Hållbarhets­rapport

Hållbarhetsrapporten som KRAV ger ut varje år beskriver överskådligt föregående års arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten är läsvärd för den som vill få en uppfattning av det arbete som KRAV uträttar för att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel.

KRAVs Hållbarhetsrapport 2021

KRAVs Hållbarhetsrapport 2021

Under 2021 ökade den KRAV-märkta arealen jordbruksmark (åker och bete) med sammanlagt 2,2 procent och utgjorde 17 procent av den totala jordbruksmarken i Sverige. Enbart betesmarken ökade med 3 procent. Det framgår i KRAVs hållbarhetsrapport för 2021.

Läs hela hållbarhetsrapporten ovan. Du kan även läsa rapporten via den här länken.

Tidigare rapporter

Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2019

Ladda ner

Hållbarhetsrapport 2018

Ladda ner

Hållbarhetsrapport 2017