Hållbarhets­rapport

Hållbarhetsrapporten som KRAV ger ut varje år beskriver överskådligt föregående års arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten är läsvärd för den som vill få en uppfattning av det arbete som KRAV uträttar för att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel.

Ladda ner

Läs KRAVs senaste hållbarhetsrapport

Ur KRAVs hållbarhetsrapport 2019

  • KRAVs styrelse har antagit en handlingsplan för att ytterligare minska klimatpåverkan från jordbruket, som bland annat innebär att KRAV ska arbeta för en omställning till fossilfritt svenskt jordbruk.
  • KRAV har ägnat mycket tid åt att uppdatera flera regelområden. Reglerna för sammansatta produkter har förenklats och förbättrats, vilket väntas stimulera produktionen av KRAV-märkta färdigrätter och halvfabrikat.
  • Konsumenter har fortsatt högt förtroende för KRAV. En ny studie från Ungdomsbarometern visar att även unga i första hand letar efter KRAV när de handlar livsmedel.
  • KRAV har lanserat flera uppskattade kampanjer och skapat debattinlägg med stor spridning i media kring den ekologiska matens mervärden.
  • KRAV har inlett ett samarbete med The Fork, en bokningstjänst för restauranger där man kan hitta KRAV-märkta restauranger runt om i Sverige.
  • EKO-september, en branschgemensam kampanj för ekologiska livsmedel, genomfördes under ledning av Organic Sweden.
  • WWF rekommenderar även i år KRAV-certifierad fisk som bästa valet, och KRAV får ”grönt ljus” för alla kategorier av kött samt för ägg.

Ladda ner

Hållbarhetsrapport 2018

Ladda ner

Hållbarhetsrapport 2017