Hållbarhets­rapport

Hållbarhetsrapporten som KRAV ger ut varje år beskriver överskådligt föregående års arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten är läsvärd för den som vill få en uppfattning av det arbete som KRAV uträttar för att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel.

Ladda ner

Läs KRAVs senaste hållbarhetsrapport

Lite ur rapporten

  • Försäljningen av KRAV-märkt ökade i dagligvaruhandeln med 1 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med 2019. I e-handeln ökade KRAV och övrigt ekologiskt tillsammans med 90 procent.
  • Nya regler för växtodling ska bidra till bättre miljö ur flera aspekter och samtidigt bidra till mer lönsam produktion för växtodlingsbönder.
  • KRAV-märkt och ekologiskt är oftast bäst enligt Världsnaturfondens (WWF) nya vego-guide.
  • KRAVs nya varumärkeskampanjer ”Ät Bättre!” väcker uppmärksamhet. Med kampanjerna  vill KRAV på ett överraskande sätt nå konsumenter som ännu inte köper KRAV-märkt.
  • Butiker, caféer och restauranger har fått möjlighet att använda varumärket KRAV vid försäljning av oförpackade KRAV-märkta livsmedel direkt till konsument. Det enda som krävs är en registrering på KRAVs webbplats.

Tidigare rapporter

Hållbarhetsrapport 2019

Ladda ner

Hållbarhetsrapport 2018

Ladda ner

Hållbarhetsrapport 2017