Ekologisk odling behövs för att bromsa utrotningen av insekter