Tillåtetbedömda växtskyddsmedel

#Djurhållare #Lantbruk #Produktionshjälpmedel #Växthusodlare #Växtodlare #Övrigt

Tillåtetbedömda växtskyddsmedel

Från den 15 oktober 2021 finns alla tillåtetbedömda växtskyddsmedel publicerade på www.insatslista.se. På denna sajt hittar du även KRAV-certifierade växtskyddsmedelTillåtetbedömningen tas över av FiBL och all information om hur du går till väga att få en produkt tillåtetbedömd finns publicerade på samma sajt. Att KRAV-certifiera en produkt sköts som tidigare av certifieringsorganen. De tillåtetbedömda och KRAV-certifierade produkterna som är publicerade på den här sidan kommer finnas kvar under 2021-2022 men kommer inte uppdateras, gå till www.insatslista.se för uppdaterad information.

KRAV-certifierade växtskyddsmedel

Här hittar du växtskyddsmedel som är KRAV-märkta. Listan uppdateras två gånger om året. Observera därför att det kan ha skett förändringar sedan förra uppdateringen.

 • MyrNIX – Tergent AB
 • Proradix – Organox AB
 • Trico Garden – Organox AB
 • VermiNIX – Tergent AB

Icke KRAV-certifierade växtskyddsmedel

Nedan listar vi växtskyddsmedel som inte är KRAV-certifierade, men som har bedömts av ett certifieringsorgan och får marknadsföras som tillåtna i KRAV-certifierad produktion (regel 12.1.9). Observera att växtskyddsmedel måste vara godkända/registrerade av KemI för  användningsområdet.

Vill du använda växtskyddsmedel som varken är KRAV-certifierat eller finns med i nedanstående lista rekommenderar vi att du först uppmanar tillverkaren att få det bedömt eller certifierat. Certifieringsorgan som får certifiera lantbruksproduktion enligt KRAVs regler hittar du här:

Medel – Företag/marknadsförare – Bedömning giltig t.o.m.

 • Cedomon (betningsmedel) – Lantmännen Bio Agri AB – 2022-12-18
 • Cedress (betningsmedel) – Lantmännen Bio Agri AB – 2022-01-08
 • Cerall (betningsmedel) – Lantmännen Bio Agri AB – 2022-12-18
 • Contans WG, reg nr 4677 – Bayer A/S – 2022-09-10
 • NeemAzal-T/S – Nordisk Alkali AB – 2021-10-02
 • Serenade ASO, reg nr 5251 – Bayer A/S – 2022-09-10
 • Polyversum, 5570 – Lantmännen BioAgri AB–2023-02-14
 • Polygandron WP, 5571 – Lantmännen BioAgri AB –2023-02-14
 • Polygandron STP, 5572 – Lantmännen BioAgri AB – 2023-02-14
 • Polygandron TTP, 5573 – Lantmännen BioAgri AB – 2023-02-14