Stöd för att upphandla KRAV-märkt nötkött

#Offentlig upphandling #Checklistor
PDF 154 KB

Här hittar du Upphandlingsmyndighetens kriterier för nötkött samt på vilket sätt en KRAV-märkt produkt kan uppfylla dessa krav.