Stöd för att upphandla KRAV-märkt mjölk och mjölkprodukter

#Offentlig upphandling #Checklistor
PDF 154 KB

Här hittar du Upphandlingsmyndighetens kriterier för mjölk och mjölkprodukter samt på vilket sätt en KRAV-märkt produkt kan uppfylla dessa krav.