Stöd för att upphandla KRAV-märkt lamm- och fårkött

#Offentlig upphandling #Checklistor
PDF 153 KB

Här hittar du Upphandlingsmyndighetens kriterier för lamm- och fårkött samt på vilket sätt en KRAV-märkt produkt kan uppfylla dessa krav.