Stöd för att upphandla KRAV-märkt griskött

#Offentlig upphandling #Checklistor
PDF 154 KB

Här hittar du Upphandlingsmyndighetens kriterier för griskött samt på vilket sätt en KRAV-märkt produkt kan uppfylla dessa krav.