Checklista KRAV-certifierade slaktdjur Word

#Slakterier #Checklistor

Detta är en checklista som ni kan använda när KRAV-certifierade djur överlämnas till slakt. Listan är tänkt som ett hjälpmedel och omfattar den dokumentation som djurägare behöver bekräfta. Dokumentationen ska följa med djuren till slakteriet och är nödvändig för att slakteriet ska få ta emot djuren som KRAV-certifierade. Checklistan är frivillig att använda.