Beslutsträd för import/införsel – Växtodlingsprodukter

#Import och införsel #Övrigt
PDF 158 KB

Beslutsträd vid import och införsel av växtodlingsprodukter. Beslutsträdet innehåller ett antal frågor. Genom att steg för steg besvara frågorna får du en bild av vad ni behöver verifiera för att KRAV-certifiera en produkt som importerats eller förts in.