Beslutsträd för import/införsel – Animalieprodukter

#Import och införsel #Övrigt
PDF 173 KB

Beslutsträd vid import och införsel av animaliska produkter. Beslutsträdet innehåller ett antal frågor. Genom att steg för steg besvara frågorna får du en bild av vad ni behöver verifiera för att KRAV-certifiera en produkt som importerats eller förts in.