Bedövning och smärtlindring vid avhorning och kastrering

#Djurhållare #Lantbruk #Övrigt

Enligt svensk lagstiftning finns krav på bedövning i samband med avhorning och kastrering. Ett djur som dessutom får smärtlindring i samband med kastrering och avhorning visar mindre tecken på att ha ont. Det visar forskningen. Därför har KRAV regler om att smärtlindring ska ges vid kastrering av grisar och nötkreatur samt vid avhorning av nötkreatur och getter. Du som har KRAV-certifierad produktion ska se till att dina djur både får bedövning vid ingreppet och smärtlindring som verkar efteråt.  

För att avhorna nötkreatur eller avlägsna hornanlag på kalvar och killingar krävs tillstånd från Jordbruksverket. Avhorning görs för att minska risken för skador på skötare men också på andra djur.  

Kastrering av hangrisar görs för att undvika galtlukt i köttet, men också för att minska aggressiviteten och för att han- och hongrisar ska kunna födas upp i samma box. Tjurar kastreras för att födas upp under en längre tid som stutar. Även här möjliggör kastrering att han- och hondjur kan gå tillsammans och att tjuvbetäckningar undviks samt att aggressiviteten hos handjuren minskar. Stutarna blir ofta lugnare, lättare att hantera och att hålla på bete.