Bedövning och smärtlindring vid avhorning och kastrering

#Djurhållare #Lantbruk #Övrigt

Ett djur som får smärtlindring i samband med kastrering och avhorning visar mindre tecken på att ha ont. Det visar forskningen. Därför har KRAV regler om smärtlindring vid kastrering av grisar vid kastrering av nöt och vid avhorning av nöt. Du som har KRAV-certifierad produktion ska se till att dina djur både får bedövning vid ingreppet och smärtlindring som verkar efteråt.

Därför har KRAV regler om smärtlindring vid kastrering av grisar vid kastrering av nöt och vid avhorning av nöt. Du som har KRAV-certifierad produktion ska se till att dina djur både får bedövning vid ingreppet och smärtlindring som verkar efteråt. I följande tabell ser du vad det är för skillnad mellan bedövning, smärtlindring och sedering. Du ser också vad som gäller enligt svensk lag och enligt KRAVs regler.

 

Djur känner smärta redan i låg ålder. Det är nu erkänt bland forskarna. De ser också att grisar och nötkreatur, som får smärtlindring vid kastrering och avhorning, visar mindre tecken på smärtrelaterade beteenden. KRAV har därför regler om bedövning och smärtlindring.

Grisar kastreras för att köttet inte ska få galtlukt, men också för att minska aggressiviteten och för att han- och hongrisar ska kunna födas upp i samma box. Sedan 2012 ska grisar, enligt KRAVs regler, både vara bedövade under ingreppet och få smärtlindring som verkar efteråt.

Carina Andersson var med i arbetsgruppen som tog fram regelförslaget. Hon har smågrisproduktion på Högsta Lantbruk utanför Köping och är ledamot i KRAVs regelkommitté.

Traditionellt har kastrering av grisar skett utan bedövning och smärtlindring. Därför har det tagit tid för producenter att tänka om, menar Carina Andersson som själv upplever nyttan av regeln.

– Det är en sådan skillnad. Nu kan jag göra kastreringen metodiskt. Grisarna blir mycket lugnare och jag med, ofta säger de inte ett pip när jag tar upp dem och klipper, säger hon.

– Nackdelen är att det tar lite längre tid innan såret läker, men de har aldrig fått infektioner.

Arbetsgruppen drog slutsatsen att också nötkreatur behöver bedövning och smärtlindring vid kastrering, vilket nu krävs enligt KRAVs regler. I linje med det infördes också en regel om smärtlindring vid avhorning av nötkreatur, men av praktiska skäl har den regeln ännu inte trätt i kraft.

Svensk lag säger att djuret ska bedövas vid avhorning, men någon smärtlindring krävs inte. Avhorning görs av veterinärer men även av husdjurstekniker. De senare får ge bedövning men inte smärtlindring. Vid avhorning varar bedövningen i två till tre timmar, medan smärtan finns kvar i ett till två dygn, enligt Läkemedelsverket. För att stärka djurskyddet föreslår nu Jordbruksverket i en remiss att husdjursteknikerna också ska få ge smärtlindring. Detta skulle underlätta för producenterna när KRAVs regel om smärtlindring vid avhorning (5.10.17) träder ikraft första januari 2014.

VETERINÄRER POSITIVA TILL SMÄRTLINDRING

Djurhållare, husdjurstekniker och veterinärer har intervjuats av agronomstudenter från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) om smärtlindring vid kastrering och avhorning. De fyra intervjuade veterinärerna, verksamma i olika delar av landet, ansåg alla att både smärtlindring och bedövning behövs för djurens skull.

 

POSITIV RESPONS FÖR SMÄRTLINDRING

Kravet på smärtlindring vid kastrering och avhorning har bemötts positivt av de KRAV-certifierade producenterna.

Det visar en undersökning som studenter vid SLU har gjort på uppdrag av KRAV.

2012 införde KRAV en regel om bedövning och smärtlindring vid kastrering av grisar. Samtidigt infördes också regler om smärtlindring som komplement till bedövning vid kastrering och avhorning av nöt. Smärtlindringen vid avhorning trädde dock i kraft först 2014.

Enligt undersökningen upplever de producenter som gett smärtlindring i de flesta fall inte någon skillnad i tillväxt eller återhämtning hos djuren. Kostnaden för smärtlindring är ungefär 10 kronor per avhorning/kastrering och räknas som marginell av de flesta producenterna. De fyra veterinärer som också intervjuades, och som är verksamma i olika delar av landet, ansåg alla att både smärtlindring och bedövning behövs för djurens skull.