Licenspriser

För att bli KRAV-certifierad och få använda KRAV-märket betalar du både för certifieringen och för licensen. Kostnaden för certifiering går till ditt certifieringsbolag, medan kostnaden för licens går till KRAV. KRAVs licensintäkter används till att stärka varumärket KRAV, vilket gagnar dig som certifierad.

Ladda ner licensprislista

Vad får jag för licenspengarna?

  • Tillgång till ett av Sveriges starkaste varumärken som förstärker den egna profilen.
  • Kostnadseffektiv marknadsföring av KRAV-märket bland annat genom uppmärksamhet i media, välbesökt webbplats, många följare på Facebook och satsningar tillsammans med kunder i butik.
  • Exponering i KRAVs produktlista där KRAV-certifierade förädlare och restauranger söker efter produkter.
  • Utveckling av KRAVs egna regler som du dessutom har möjlighet att påverka.
  • En uppdaterad regelbok som är lätt att hitta i.
  • Information och stöd för att underlätta certifieringen.
  • Lobbyarbete för att EUs minimiregler för ekologisk produktion ska bli ändamålsenliga och praktiska.
  • Uttalanden av KRAV i media och svar på angrepp, ofta i samverkan med våra anslutna.
  • Varumärkesskydd.