Anmälan till Ekologiska Framtidsdagen 2020

Ekologiska Framtidsdagen äger rum 30 september och är ett digitalt event. Dagen anordnas av KRAV, Organic Sweden och MatLust. Du anmäler dig via formuläret nedan och får i god tid en länk till eventet.

I år sätter Ekologiska Framtidsdagen fokus på både politikens och marknadens roller för att främja en hållbar matproduktion. Vad kan vi lära av vårt grannland Danmark som är världsledande på eko? Och hur får vi lantbruk, livsmedelsföretag och handel att samverka kring att öka engagemanget och försäljning av eko?

Förmiddagen inleds av Paul Holmbeck, tidigare policy director på Organic Denmark och numera uppskattad talare och rådgivare. Paul ska berätta om hur Organic Denmark lyckats få politiker och marknadsaktörer att sluta upp bakom den prisbelönta strategin som gjort Danmark världsledande på eko. Presentationen följs av ett panelsamtal då vi ska prata med några av våra riksdagspolitiker om vad vi kan lära av den danska modellen.

Paul Holmbeck

På eftermiddagen fokuserar vi på hur ökad samverkan mellan producenter och handel kan driva på försäljningen av ekologiskt under 2021. Vi samlas kategorivis i ”rundabordssamtal” där vi bland annat diskuterar hur kampanjen EKO-september kan bli ett gemensamt verktyg för att sprida kunskap, engagemang och inspiration för att få fler konsumenter att flytta handen i hyllan. Rundabordssamtalen är avsedda för aktörer i branschen.

Parallellt med rundabordssamtalen leder Projekt MatLust ett seminarium om hur vi når de nationella ekomålen för produktion och konsumtion. Under seminariet berättar företrädare från olika kommuner om hur de arbetar strategiskt och praktiskt: Vilka är fallgroparna och vilka är nycklarna till framgång? Seminariet riktar sig till alla med intresse för de regionala livsmedelsstrategierna och offentlig sektor.

Program:

10.00 VÄLKOMNA!
Anita Falkenek, KRAV
Charlotte Bladh André, Organic Sweden

10.10 HOW DENMARK BECAME THE WORLD
LEADER IN ORGANIC FOOD
Paul Holmbeck, rådgivare inom hållbar utveckling och tidigare Policy Director på Organic Denmark

10.40 FRÅGOR & DISKUSSION
Vi öppnar för frågor från publiken

10.50 PAUS

11.00 PANELDISKUSSION – VAD KAN SVERIGE
LÄRA AV DANMARK?
• Paul Holmbeck, rådgivare inom hållbar utveckling
• Isak From, Socialdemokraterna
• Maria Gardfjell, Miljöpartiet
• Stina Larsson, Centerpartiet
• Betty Malmberg, Moderaterna
• Elin Segerlind, Vänsterpartiet

11.30 FRÅGOR & DISKUSSION
Vi öppnar för frågor från publiken

11.45 LUNCH

13.00 MÖJLIGHETER MED ÖKAD SAMVERKAN
Anita Falkenek, KRAV
Charlotte Bladh André, Organic Sweden

13.10 FRÅN ORD TILL HANDLING
Jonas Regnér, VD på Saltå Kvarn
Kristina Ossmark, Martin & Servera

13.20 PAUS

Parallellt seminarium
13.30 RUNDABORDSSAMTAL 
Rundabordssamtal organiseras kategorivis (mejeri, ägg, kött & kyckling, spannmål & bröd, frukt & grönt och kolonial) och pågår parallellt med representanter från livsmedelsföretag och dagligvaruhandel samt med en moderator i varje grupp.

Parallellt seminarium
13.30 PROJEKT MATLUST – HUR GÖR VI VERKSTAD AV DE NATIONELLA MÅLEN FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH KONSUMTION?

• Helena Nordlund, Södertälje Kommun
• Martin Berg, Göteborgs Stad
• Jeanette Andersson, kostchef Nykvarn
• Robert Kingfors, VD på Södertälje Science
Park

14.20 PAUS

14.30 VAD TAR VI MED OSS FRÅN RUNDABORDSSAMTALEN?
Summering av samtalen.

14.45 – 15.00 AVSLUTNING & MEDSKICK
Anita Falkenek, KRAV
Charlotte Bladh Andre, Organic Sweden

Dagen är kostnadsfri. Välkommen att anmäla dig!

Anmäl dig till Ekologiska Framtidsdagen 2020

  • *Jobbar du med någon särskild kategori (ex mjölk, kött, kolonial)?
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.