Webbinarier

Webbinarium om energieffektivisering 2 juni

11 maj, 2022

Årets andra webbinarium för KRAV-anslutna lantbrukare har temat Energieffektivisering. Webbinariet tar upp hur du på olika sätt kan påverka din energiåtgång på gårdsnivå.

Livsmedelsproduktion förbrukar stora mängder energi. Det finns klimatmässiga och ekonomiska skäl att jobba för effektiva processer som minskar behovet av energi.

Webbinariet äger rum onsdag 2 juni kl 13.00-14.30. Det är kostnadsfritt att delta i, och kräver ingen anmälan. En zoom-länk för deltagande mejlas ut till alla KRAVs lantbrukskunder någon dag före mötet.

PRELIMINÄRT PROGRAM   

  • 13:00-13:05 Välkommen, Anna-Karin Hägglund, Marknads- och regelutvecklare, KRAV
  • 13:05-13.30 Solenergi och solpaneler på ladugårdstak, Peter Wigren, solcellsrådgivare, Telge Energi
  • 13.30-13.55 Biogas på gårdsnivå. Henrik Olsson, senior projektledare på RISE – enhet kretslopp
  • 14:20-14:30 Diskussion och avslutning, Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk, KRAV.

Dela sidan