Reportage

KRAV-bönder i Jämtland värnar om framtiden

30 sep, 2020

Vid foten av Oviksfjällen i Jämtland ligger KRAV-certifierade Trägsta Mjölkgård. Den drivs av familjen Vidholm, som trivs med sitt jobb och hoppas på en framtid för sitt KRAV-certifierade lantbruk, som värnar om människor, djur och miljö.
– Men då krävs det att konsumenter inte bara väljer svenskt och närodlat i affären, utan att de väljer svensk, närodlad och ekologisk mat, säger Eva Vidholm, som äger gården tillsammans med sin man Torgny och döttrarna Emma och Elina.

De startade sin verksamhet med flera år av ekologisk växtodling. När de 2008 blev KRAV-certifierade, började de sälja KRAV-märkt mjölk och kött. I dag är Trägsta en modern gård som satsar på kretslopp och hållbarhet för framtida generationer. Ladugården är ”high-tech” med mjölkrobotar, robotutfodring och automatisk kalvutfodring. Familjen har också satsat på en egen biogasanläggning där bland annat kornas gödsel rötas, vilket gör familjen självförsörjande på el och värme. Rötresten sprider de på åkrarna.

– Det blir en fantastisk produkt som går tillbaka till marken med extra bra näring, och bildar ett kretslopp på gården, säger Eva.

Trots alla tekniska lösningar på gården, krävs tillsyn av djuren för att de ska ha det bra. Deras liggsängar ska hållas rena, vattenkaren ska rengöras så att vattnet är fräscht, robotarna behöver sköljas av och tvättas. Foderbordet, där maten ligger, behöver sopas och rengöras. Foder ska regelbundet fyllas på, och kalvande kor och nyfödda kalvar behöver extra tillsyn.

– Ja gården funkar inte utan att vi människor finns där. Vi behöver också knyta an till djuren. Det är gott att veta att de kommer när man ropar, att de känner igen vår mänskliga röst, säger Eva.

Förutsättningar för minskad klimatpåverkan

På en KRAV-certifierad gård är djurvälfärd mycket viktigt. Eva Vidholm och dottern Elina menar också att KRAVs regler innebär förutsättningar att för att motverka klimatförändringarna på bästa möjliga sätt. Som KRAV-certifierade använder de inte konstgödsel, utan stallgödsel från korna. Det är positivt för både jordarna och klimatet. Kogödseln gör jorden bördig och frisk, och bördiga jordar kan lagra in mer klimatpåverkande koldioxid. Även gårdens odling av gräs och klöver på vallarna där kor och kalvar betar, bidrar till att binda in koldioxid.

KRAV-certifierade jordbruk använder inte heller naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel på odlingar av till exempel foder till djuren, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

– Det viktigaste för oss med KRAV-certifierad produktion är att den är giftfri. Vi jobbar med och nära naturen och det naturliga i alla steg. Vi kan känna att vi har ett gott samvete, både för oss själva och för kommande generationer, säger Eva och dottern Elina.

Fakta

• Trägsta blev KRAV-certifierade 2008.
• På gården finns idag 150 mjölkkor, 100 ungdjur (kvigor) och 30 kalvar.
• Mjölken från Trägsta säljs via Norrmejerier och köttet via Nyhlens Hugosons.

Dela sidan