White Guide

KRAV samarbetar med restaurangguiden White Guide. Under 2018 är 33 KRAV-märkta restauranger med i White Guide.

Under White Guide gala delar KRAV och White guide ut ett pris i kategorin Årets Hållbara Gastronomi. Utmärkelsen premierar en restaurang som på ett utomordentligt sätt förenar en stor måltidsupplevelse med en tydlig strävan att förbättra hållbarheten i den egna verksamheten och i bakomliggande led.

En KRAV-märkt restaruang kan ha en, två eller tre stjärnor.

25 procent

En stjärna: Minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst hälften av denna volym ska i sin tur vara KRAV-märkt. Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut till produkter med ovanstående märkning.

50 procent

Två stjärnor: Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst hälften av denna volym ska i sin tur vara KRAV-märkt.

Restaurang 90 procent

Tre stjärnor: Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst hälften av denna volym ska i sin tur vara KRAV-märkt.

Animaliska livsmedel från lantbruksdjur ska alltid vara KRAV-märkta för att få räknas in i kvoten.

Senast uppdaterad: 2018-03-02