Vildväxande produktion

Vildväxande

Steg för steg till KRAV-certifiering

 1. Ta reda på fakta. Ta reda på vad som gäller för att din verksamhet ska kunna bli KRAV-certifierad.
 2. Anpassa. Gör de förändringar som kan behövas.
 3. Registrera dig hos KRAV och kontakta ett certifieringsorgan.
  – Registrera dina företagsuppgifter i Mitt KRAV mitt.krav.se.
  – Kontakta och teckna avtal med ett certifieringsorgan. Här finner du en lista med certifieringsorgan.
 4. Utredning. Gör en utredning av ditt område för vildväxande produktion.
 5. Godkänd utredning. Skicka in din utredning till certifieringsorganet. Utredningen ska godkännas innan du får börja skörda på området.
 6. Besök av revisor. En revisor från certifieringsorganet bokar ett besök hos dig och gör en inbesiktning för att se att din verksamhet uppfyller KRAVs regler. Du får minst ett kontrollbesök per år
 7. Certifikat. När du fått din produktion godkänd av certifieringsorganet och erhållit ett certifikat får du börja använda KRAV-märket.
 8. Avgifter. Du betalar en årlig licensavgift till KRAV. Du betalar också avgifter till certifieringsorganet.

Vildväxande produktion är sådant som skördas eller samlas in i naturen utan att någon har odlat det, till exempel svamp och bär.

Produktionen ska komma från ett klart avgränsat område som godkänns av ett certifieringsorgan. Det ska också finnas en utredning för området som visar att insamlandet sker på ett uthålligt sätt utan att inverka negativt på miljö, djurliv eller människor. Utredningen ska innehålla en riskanalys.

Området får inte ha behandlats med otillåtna preparat de senaste tre åren före skörd. Områden som riskerar att förorenas blir inte godkända. Plockare och uppköpare ska visa hänsyn till lokala kulturella traditioner och människor som bor i området.

Alla led i hanteringen från insamlandet till försäljning eller förädling ska dokumenteras. Alla plockare ska registreras och bekräfta att de avser att följa reglerna för KRAV-certifierad produktion. All skriftlig information ska finnas på det språk som plockarna förstår.

Kontroll sker genom dokumentationen och uppföljning i fält.

KRAVs regler

Senast uppdaterad: 2017-09-20