Vad krävs - restaurang

Du får använda KRAV-märket i din marknadsföring när du fått ett certifikat som visar att du uppfyller KRAVs regler.

Certifikatet visar vilken nivå din restaurang har på KRAV-certifieringen. Reglerna för KRAV-certifierade restauranger hittar du i kapitel 15 i KRAVs regler. Du ska också följa de allmänna reglerna i kapitel  2 och 3 samt reglerna för märkning och marknadsföring i kapitel 20.

Du har tre nivåer att välja på. En restaurang kan gå in i certifieringen på första nivån för att sedan efter hand öka sin andel KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter och gå upp till nästa nivå.

25 procent
En stjärna:
Minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC/-märkta produkter.* Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut till KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade.*

50 procent
Två stjärnor:
Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter.*

Restaurang 90 procent
Tre stjärnor:
Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter.*

*Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta.

Senast uppdaterad: 2017-08-31