Vad krävs: Nötköttsproduktion

Som KRAV-certifierad nötköttsproducent får du använda KRAV-märket och kalla köttet ekologiskt.

Här är de viktigaste skillnaderna jämfört med konventionell nötköttsproduktion.

  1. Foder: Allt foder ska vara KRAV-godkänt. Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder och max 30 procent kraftfoder1 . Minst 75 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar2
  2. Stallet: Högst hälften av golvytan får vara spaltgolv. Det krävs större utrymmen än vad djurskyddslagen kräver. Alla djur ska gå i lösdrift.
  3. Bete: Alla djur över 6 månader, även ungtjurarna3 , ska kunna beta under betesperioden. Minst halva foderintaget (för tjurar minst halva grovfoderintaget) ska komma från betet. I ytterligare minst två månader ska djuren vara ute minst en del av dagen.
  4. Behandlingar: Du får inte behandla djuren förebyggande. Det kräver en medveten betesstrategi för att undvika parasitsmitta.

Noter:
1 I EU-ekologisk produktion tillåts upp till 40 procent kraftfoder.
2 För EU-ekologiska nötkreatur är kravet på självförsörjning 60 procent.
3 För EU-ekologiska ungtjurar över 1 år krävs endast tillgång till en hårdgjord yta ute under
   betesperioden.

Hur lång tid tar det?

Möt en nötköttproducent


 Anna-Lena  Relfsson, 20 dikor.
Bohuslän
Läs mer:
Hur blir nötköttet KRAV-godkänt?

 
Senast uppdaterad: 2017-10-11