Vad krävs: Mjölkproduktion

Som KRAV-certifierad mjölkproducent får du använda KRAV-märket och kalla mjölken ekologisk.

Här är de viktigaste skillnaderna jämfört med konventionell mjölkproduktion.

  1. Foder: Allt foder ska vara KRAV-godkänt. Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder. Under tre månader tidigt i laktationen får du ge max 50 procent kraftfoder, därefter max 40 procent. Minst 60 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar. För övriga nöt på gården ska självförsörjningsgraden av foder vara 75 procent.
  2. Stallet: Högst hälften av golvytan får vara spaltgolv. Det krävs större utrymmen än vad djurskyddslagen kräver. Alla djur ska gå i lösdrift.
  3. Bete: Under betesperioden ska korna kunna beta minst 6 kg ts varje dag. Du ska även arbeta för att mjölkkorna ska vistas på bete större delen av dygnet, det vill säga minst 12 timmar per dygn. I ytterligare minst två månader ska korna vara ute minst en del av dagen.
  4. Kalvar: Kalven ska dia i minst ett dygn och därefter dricka helmjölk i minst 12 veckor. Kalvarna ska hållas i grupp senast från andra levnadsveckan. Eftersom djuren inte får behandlas förebyggande krävs det en medveten betesstrategi och helst parasitfritt åkermarksbete till förstagångsbetarna.

Hur lång tid tar det?

Möt en mjölkproducent


Peter Nordstrand , 70 mjölkkor.
Småland
Gården har KRAV-certifierad mjölkproduktion sedan 1996.
Läs mer:Hur blir mjölken KRAV-godkänd?

 
Senast uppdaterad: 2017-10-11