Vad krävs - Lantbruk

Som KRAV-certifierad lantbrukare får du använda KRAV-märket och kalla dina produkter ekologiska. Via länkarna nedan hittar du de viktigaste skillnaderna mellan KRAV-certifierad och konventionell produktion.

Växtodling
Du ska ha en varierad växtföljd med vall och baljväxter på varje skifte. För att klara ogräsen behöver du jobba förebyggande och använda mekaniska bekämpningsmetoder.

Grönsaksodling

Grönsaksodling
Handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel får inte användas. En bra, varierad växtföljd och förebyggande arbete mot skadegörare och växtsjukdomar är avgörande.


Nötköttsproduktion
Du får ge max 30 procent kraftfoder. Djuren ska gå i lösdrift och minst halva golvytan ska vara hel. Sommartid ska alla djur beta, även ungtjurar.


Mjölkproduktion
Du måste ha tillräckligt stor areal för att klara kraven på betesintag och grovfodergiva. Djuren ska gå i lösdrift och minst halva golvytan ska vara hel.


Lammproduktion
Du får inte avmaska rutinmässigt, vilket kräver en god betesplanering. Djuren ska ha rastgård på vintern eller ett stall som är tillräckligt stort, ljust och luftigt.


Grisproduktion
Under minst 4 månader ska grisarna vara på bete och resten av året ska de ha tillgång till rastgård utomhus.


Äggproduktion
Under minst 4 månader ska hönsen kunna vistas på bete. Minst 50 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med andra KRAV-märkta gårdar. Du får ha max 6 hönor per m2.

Kycklingar

Kycklingproduktion
Du får ha max 10 djur per m2. Tillgång till bete ska finnas minst 4 månader per år med minst 4 m2 tillgänglig yta per slaktkyckling. Minst 50 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med andra KRAV-märkta gårdar.

Bli ekobonde nu

bliekobonde.nu
Funderar du på att ställa om din gård? Behöver du veta mer? Kanske du vill prata med en ekobonde med liknande produktion eller med en rådgivare?
Då kan du kontakta Bliekobonde.nu, ett projekt som Ekologiska Lantbrukarna genomför med stöd från KRAV, Arla, Axfood, Coop, ICA, Lantmännen, LRF och HKScan.

Senast uppdaterad: 2017-08-22