Vad krävs - biodling

Som KRAV-certifierad biodlare får du använda KRAV-märket och kalla honungen ekologisk.

Här är de viktigaste skillnaderna jämfört med konventionell biodling.

  1. Foder: Minst 50 procent av pollen- och nektarkällor inom 3 kilometers radie ska komma från ekologisk odling eller vara av naturligt ursprung. På vintern ska du utfodra med KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat socker.
  2. Bekämpning: Du får använda oxalsyra, myrsyra, ättiksyra, mjölksyra, mentol och tymol för att behandla sjukdomar och skadegörare. Apistan är inte tillåtet för att behandla mot Varroa-kvalster.
  3. Material i kuporna: Minst 50 procent av kupornas tomma vikt ska vara av naturligt ursprung. Mellanväggar av plast är inte tillåtna.

Möt en biodlare

Niklas Nyström,
Lugnets Bigårdar, Södermanland

Senast uppdaterad: 2017-04-19