Utbildning för import

KRAVs utbildning för import – vad som krävs för att importerade produkter och råvaror ska kunna KRAV-märkas.

KRAV erbjuder utbildningar för företag som importerar eller för in råvaror eller produkter från andra länder. Syftet med utbildningen är att ge de som arbetar med import eller införsel kunskap om hur KRAVs regler ska tillämpas i praktiken. Vid utbildningstillfällena varvas teori med praktiska övningar och diskussioner. 

Kursens innehåll

  • Introduktion om KRAV.
  • Inblick i KRAVs allmänna kapitel som alla KRAV-certifierade företag måste följa.
  • Vilka produkter omfattas av tilläggskravvid import av ekologiska produkter.
  • KRAVs tilläggskrav och hur de ska verifieras.
  • Övningar med olika exempel på import eller införsel.

Mål för kursen:
Du har fått en god insikt i och förstrå KRAVs regler för import/införsel, och kan tillämpa dem i ditt arbete. 

Vi anordnar kurser i mån av intresse. Om du är intresserad, mejla oss på livsmedel@krav.se

Presentationer från importutbildning 2017

Filminspelning från kurs i Malmö 2016

Helena Wistrand och Christopher Riddselius

 Del 1 - Filmens längd: 40 minuter

 Del 2  - Filmens längd: 8 minuter

 Del 3  - Filmens längd: 19 minuter

Senast uppdaterad: 2018-01-23