Utbildning för import

KRAVs utbildning för import – vad som krävs för att importerade produkter och råvaror ska kunna KRAV-märkas.

Under hösten har KRAV haft några halvdagsutbildningar för de som importerar eller tänker importera produkter och råvaror och KRAV-märka dem. Syftet med utbildningen var att ge de som arbetar med import en förståelse för KRAVs importregler och att ge uppslag till olika marknadsföringssätt. Vid utbildningstillfällena varvades teori med praktiska övningar och diskussioner. Filmen som du kan se på vår hemsida har klippts ner och du har möjlighet att ta del till den teoretiska delen av föreläsningen samt de material som användes när deltagarna utförde de praktiska övningarna.

Kursens innehåll

  • Introduktion om KRAV
  • Inblick i KRAVs allmänna kapitel som alla KRAV-certifierade företag måste följa
  • Produkter och råvaror som får KRAV-märkas
  • KRAVs tilläggskrav vid import av ekologiska produkter och råvaror och hur de ska verifieras
  • Vad gäller för att du ska få använda produkter och råvaror certifierade enligt andra regelverk

Mål för kursen:
Du ska ha fått en god insikt i och förstå KRAVs regler för importörer, såväl de krav som ställs i kapitel 16 och i övriga aktuella regler i KRAVs regelbok.

Nytt kurstillfälle

Material från kurs i Malmö 2016

Filminspelning från kurs i Malmö 2016

Helena Wistrand och Christopher Riddselius

 Del 1 - Filmens längd: 40 minuter

 Del 2  - Filmens längd: 8 minuter

 Del 3  - Filmens längd: 19 minuter

Senast uppdaterad: 2017-05-16