Tillsatser

Vi tycker att mat ska vara så naturlig som möjligt. Om det är osäkert om en tillsats är ohälsosam eller inte förkastar vi den hellre än tillåter den.

Bara en mindre del av de tillsatser som används i andra livsmedel är tillåtna i KRAV-märkt mat, och ingen av dessa tillsatser är naturfrämmande.

Konstgjorda färg- och aromämnen tillåts inte, och inga sötningsmedel. Berikning med till exempel vitaminer får bara göras när lagen så kräver.

Tillsatser är ämnen som tillförs för att berika produkten eller ge den en önskad egenskap som konsistens, hållbarhet, färg, smak eller doft. När vi bakar sockerkaka använder vi förutom råvaror som ägg och socker också tillsatsen bakpulver för att kakan ska bli fluffig. Bakpulver är en av de tillsatser som KRAV tillåter.

Många tillsatser som används i oekologiska produkter kan påverka hälsan. Azofärgämnen befaras kunna ge hyperaktivitet hos barn och det finns forskningsresultat som pekar på att några tillsatser kan vara cancerframkallande.

Enligt lagstiftningen ska råvaror och tillsatser som har en funktion i en produkt listas i ingrediensförteckningen. Det antioxidationsmedel som finns i oljan i ett bröd behöver däremot inte listas eftersom den tillsatsen bara förhindrade att oljan härsknade före bakningen. Då är det bra att veta att i en KRAV-märkt produkt får en sådan ingrediens bara innehålla tillsatser som KRAV tillåter.

– Här är listan på de tillsatser som tillåts i KRAV-märkt mat.
   Tillåtna tillsatser

Chark utan tillsats av nitrit

I KRAV-märkt chark slipper du tillsatsen nitrit. Denna tillsats är vanlig i charkprodukter och även tillåten i ekologiska livsmedel som är producerade enligt EUs regler för ekologisk produktion. Nitrit är ett salt som ger produkterna röd färg och har en konserverande effekt så att hållbarhetstiden kan förlängas. Men nitrit kan omvandlas till nitrosaminer i våra magar och befaras vara cancerframkallande. Av försiktighetsskäl godkänner KRAV därför inte nitrit. Med god hygien och kortare hållbarhet behövs inte nitrit.

Skonsam förädling

Förädlingen av KRAV-märkta produkter sker skonsamt. KRAV förbjuder till exempel att fett behandlas kemiskt genom härdning eller omestring. Det är också förbjudet att använda kemiska lösningsmedel som hexan. De enda lösningsmedel som tillåts är vatten, etanol (sprit), koldioxid och fett. Bestrålning är inte heller tillåtet.

Senast uppdaterad: 2017-12-13