Summering av sommarens debatt om ekologisk mat

Är ekologisk mat verkligen bra för miljön? I somras drog debatten igång igen, den här gången initierades den av Torbjörn Fagerström, pensionerad professor i teoretisk ekologi och SLU-forskaren Jens Sundström.

Tillsammans skrev Fagerström och Sundström på DN-debatt att det inte finns miljöfördelar med ekologisk mat jämfört med konventionellt producerad mat. De stödde sina argument på en rapport från Livsmedelsverket som släpptes tidigare i somras.

Debattartikeln replikerades snabbt av bland andra miljöskyddsexperten David Aronsson och Artur Granstedt, docent i ekologisk odling. De menar tvärtom mot Fagerström och Sundström att ekologisk odling är bra för miljön.

Några dagar efter den inledande debattartikeln svarade forskarna bakom Livsmedelsverkets rapport att Fagerström och Sundströms slutsatser är onyanserade, kategoriska och saknar stöd i rapporten. Även Livsmedelsverket var tydligt med att de inte ställer sig bakom Fagerström och Sundströms debattartikel.

Vi på KRAV välkomnar konstruktiva diskussioner om hur ekologisk odling kan bli ännu bättre. Däremot är vi trötta på att behöva bemöta onyanserade och tendensiösa debattinlägg som ytterligare polariserar mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk. Lantbruket i Sverige är inte hjälpta av ytterligare polarisering mellan eko och konventionellt.

Samtidigt sticker vi inte under stol med att vi är stolta över det KRAV-certifierade och ekologiska lantbruket. Vi vet att ekologisk odling berikar den biologiska mångfalden och att vi slipper rester av kemiska bekämpningsmedel i våra jordar och vattendrag.

Senast uppdaterad: 2016-08-09