Styrelse

KRAVs styrelse består av ordförande, åtta ledamöter, två personalrepresentanter och en suppleant för personalrepresentanterna. Styrelsen, förutom personalrepresentanterna, utses av föreningsstämman och ska sammantaget ha en bred kompetens, vilket specificeras i KRAVs stadgar. 

Ordförande

• Elisabeth Gauffin  (Ordförande)
E-post: elisabeth.gauffin@telia.com    
Tel: 070-536 03 61

Ledamöter

• Linus Källander  (vice ordförande)
E-post: linus.kallander@dyraremat.nu    
Tel: 073-376 14 62

• Anders Lunneryd    
E-post: anders.lunneryd@telia.com    
Tel: 070-898 95 21

Ann Freudenthal
E-post: ann.freudenthal@arlafoods.com    
Tel: 070-689 58 48

Bo Algers    
E-post: bo.algers@slu.se    
Tel: 073-399 97 90

Ethel Forsberg    
E-post: ethel.forsberg@me.com    
Tel: 070-856 41 00

• Eva Hagström Öberg
E-post: eva.hagstrom@naturskyddsforeningen.se
Tel: 0708 33 66 63

• Kerstin Lindvall    
E-post: kerstin.lindvall@ica.se    
Tel: 070-218 19 75

• Solweig Wall Ellström (personalrepresentant)
Solweig.Wall.Ellstrom@krav.se
Tel: 070-665 04 48

• Maud Gustafsson Fahlbeck (personalrepresentant)
Maud.Gustafsson.Fahlbeck@krav.se
Tel: 72-503 95 68

• Veronica Palmius (personalrepresentant - suppleant)
Veronica.Palmius@krav.se
Tel: 070-294 11 99

Senast uppdaterad: 2018-03-14