Sparsamt körsätt

Genom ett sparsamt körsätt kan du minska bränsleförbrukningen och därmed spara pengar, samtidigt som du gör gott för klimatet. Därför har KRAV antagit en regel om sparsamt körsätt.

Regel 3.7.1 Sparsamt körsätt
Alla transport- eller arbetsfordonsförare som är permanent verksamma i den certifierade delen av ditt företag och som kör mer än 80 timmar per fordonstyp och år ska vara utbildade i sparsamt körsätt. (Exempel på fordonstyper är lantbruksmaskin, personbil och lastbil). (K)
Dina säljare som kör mer än 80 timmar per år ska ha utbildning i sparsamt körsätt oavsett om de har med sig KRAV-certifierade produkter vid varje körning eller inte. (K)
För körning i verksamheter utanför den KRAV-certifierade verksamheten (till exempel skogsarbete) behövs däremot inte någon utbildning i sparsamt körsätt.
Vid tillfälliga arbetstoppar får du anlita extrapersonal utan utbildning i sparsamt körsätt. (K)

Vem ska utbildas i sparsamt körsätt?

Alla som är permanent verksamma i företaget året om och årligen kör mer än 80 timmar per fordonstyp ska vara utbildad i sparsamt körsätt. Kravet på utbildning i sparsamt körsätt gäller inte för transporter till Sverige utan bara för transporter utförda av företagets egna förare.

Vad godtas som en utbildning i sparsamt körsätt?

Som giltiga räknas alla utbildningskoncept som finns tillgängliga inom relevant område (till exempel personbil, lastbil, traktor och så vidare). Om du har gått en kurs i sparsamt körsätt för traktor behöver du inte gå en utbildning i sparsamt körsätt för personbil, även om du kör personbil i arbetet. Du behöver däremot utbilda dig i sparsamt körsätt för traktor om du kör traktor i verksamheten, oavsett om du har kompetens i sparsamt körsätt för personbil eller tunga fordon. Detta kan göras genom kurs eller självstudier.

Lastbilar
Alla som tar ett körkort för buss eller lastbil måste ha ett YKB (yrkeskompetensbevis). Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C-, CE-, D- eller DE-fordon på väg. För att få ha kvar sitt YKB måste förare som redan har dessa kort få en fortbildning. I fortbildningen ingår sparsamt körsätt. KRAV godkänner denna utbildning som kompetens i sparsamt körsätt.

Fordon som kräver B-körkort
Här finns det många kurser i sparsamt körsätt, de ges bland annat av STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) och finns på de flesta körskolor. Sparsamt körsätt ingår från och med december 2007 i körkortsutbildningen, så har du tagit ditt körkort efter 2007 så har du tillräcklig kompetens.

Traktorer och lantbruksmaskiner
Det finns en handfull tillgängliga utbildningskoncept i sparsam körning för lantbrukare. Alla accepteras. Några intensivutbildningskoncept med bra resultat är STR Ecodriving och LRF sparsamt körsätt. Det finns även utbildningar där någon på företaget utbildas till instruktör som sedan i sin tur fortlöpande utbildar företagets förare, ett exempel är TYAs Sparsam körning arbetsmaskin. Vi rekommenderar att utbildningen innehåller körmoment, men det är inte obligatoriskt.

Truckar
För lagertruckar finns det idag inte någon specifik utbildning i sparsamt körsätt varken för eldrivna eller dieseldrivna. Utbildning i sparsamt körsätt för arbetsmaskiner har visat sig kunna minska bränsleförbrukning även för dieseldrivna truckar. Men eftersom det i nuläget inte finns utbildningskoncept speciellt för lagertruckar kommer förare av dessa inte att behöva utbildas. Det kan komma att ändras när utbildningar blir tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2018-01-08