Socialt ansvar

I KRAVs regler för 2015 har kapitlet om socialt ansvar för KRAV-certifierade utvecklats och förtydligats.

Det är självklart för många konsumenter att KRAV-certifierade företag tar socialt ansvar för sin arbetskraft. De nya reglerna gör det lättare för dig som företagare att kontrollera att det stämmer hos dig. Vi har också tagit fram en checklista som du kan använda som stöd.

Vad gäller?

Som KRAV-certifierad ska du följa svensk lagstiftning om arbetsvillkor och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. KRAV har valt ut delar ur den lagstiftningen som är särskilt viktiga och sammanställt dessa i en checklista som finns att ladda ned på KRAVs hemsida. På två punkter överstiger KRAVs regler den svenska lagstiftningen, dessa beskrivs längre ned på denna sida.

Samtliga regler för socialt ansvar hittar du under kapitel 3.1 Socialt ansvar för KRAV-certifierade.

Checklistan för socialt ansvar hittar du här: Socialt ansvar – checklista

Alla KRAV-certifierade verksamheter

Reglerna gäller för samtliga KRAV-certifierade företag men det är upp till ditt certifieringsbolag att bedöma om du behöver fylla i checklistan. KRAV har bedömt att möjliga riskområden kan vara vildväxande produktion, verksamhet med säsongsarbetare och när nya företag går in i certifieringen.

Hur uppfyller du reglerna?

Svensk lagstiftning ligger till grund för reglerna som gäller socialt ansvar för KRAV-certifierade. På två punkter överstiger KRAVs regler för socialt ansvar den svenska lagstiftningen.

  • Den lön som betalas ut hos KRAV-godkända företag ska vara minst kollektivavtalsenlig, eller vad som anses bruklig inom yrket eller branschen. 
  • Om du som arbetsgivare inte tillhandahåller boende åt dina anställda ska du ändå vara uppmärksam på att boendet följer svensk lagstiftning.

När det gäller övertid är svensk lagstiftning begränsande och anger max 48 timmar övertid per arbetstagare under en tid av fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. Om du tecknat ett kollektivavtal eller lokalt avtal som anger något annat, gäller det avtalet.

Checklistan – ett enkelt hjälpmedel

För att du ska kunna vara säker på att du uppfyller reglerna gällande socialt ansvar har KRAV tagit fram en checklista, som enkelt kan fyllas i och skrivas ut. Checklistan finns svenska och på engelska.

Socialt ansvar - checklista

Läs mer

Informationsmaterial

Senast uppdaterad: 2017-04-10