Slakt

Slakt

Steg för steg till KRAV-certifiering

  1. Ta reda på fakta. Ta reda på vad som gäller för att din verksamhet ska kunna bli KRAV-certifierad.
  2. Anpassa. Gör de förändringar som kan behövas.
  3. Registrera dig hos KRAV och kontakta ett certifieringsorgan.
    – Registrera dina företagsuppgifter i Mitt KRAV mitt.krav.se.
    – Kontakta och teckna avtal med ett certifieringsorgan. Här finner du en lista med certifieringsorgan.
  4. Besök av revisor. En revisor från certifieringsorganet bokar ett besök hos dig och gör en inbesiktning för att se att din verksamhet uppfyller KRAVs regler.
  5. Godkänd produkton. När du fått din produktion godkänd av certifieringsorganet och fått ett certifikat får du börja använda KRAV-märket.
  6. Avgifter. Du betalar en årlig licensavgift till KRAV. Du betalar också avgifter till certifieringsorganet och får minst ett kontrollbesök per år.

För att bli KRAV-certifierad måste slakteriet följa gällande lagstiftning. Särhållning och spårbarhet måste också fungera.

Läs mer

KRAVs regler (kapitel 9 och 10)

Senast uppdaterad: 2017-09-20