Skillnader KRAV och EU-eko

KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion genom vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion och genom att KRAV utvecklar regler på fler områden.

  • Djurens välfärd prioriteras hårdare. Exempel: Grisar får beta och det finns regler för hur slakten ska gå till.
  • Fokus på hälsa är större. Exempel: Tillsatsen nitrit är inte tillåten.
  • Miljöfördelarna är fler. Exempelvis ska företaget ha ett systematiskt miljöarbete och det ska finnas beväxta, ogödslade zoner mot vattendrag för att minska risken för läckage av växtnäring.
  • Klimatfördelarna är fler. Exempel: lantbrukarna ska effektivisera sin energianvändning, använda förnybar el och vara utbildade i sparsam körning.
  • Regler för socialt ansvar finns. Exempel: arbetstagarna ska kunna organisera sig.
  • Trovärdigheten är stor. Exempel: KRAV har många regler som säkrar upp att de allmänna reglerna följs på det sätt som är tänkt.
  • Reglerna täcker fler områden. Exempel: KRAV har regler för fiske, butik, restaurang och ursprung.
  • Du kan vara med och påverka reglerna.
Senast uppdaterad: 2017-08-30