Skånerapporten 2017

En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skåne är Sveriges ”kornbod”. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär. Andelen ekologiskt odlad mark är dock den lägsta i landet. I genomsnitt är 12 procent av Sveriges åkerareal KRAV-certifierad, jämfört med 4 procent i Skåne. Men det kan vara något som är på väg att förändras.

Under 2016 låg över 4 000 hektar skånsk åkermark i karens för KRAV-certifiering. När marken väl blivit KRAV-certifierad ökar andelen KRAV-märkt åkermark i Skåne från fyra till cirka fem procent.

Antalet  KRAV-certifierade lantbruk ökar också. 2016 var 311 skånska lantbruk KRAV-certifierade, vilket är tio fler än året innan. Några av de skånska böndernas starka grenar inom KRAV är kyckling, gris och potatis.

Ladda ner Här kan du ladda ner Skånerapporten som PDF

Skånerapporten 1

Senast uppdaterad: 2017-12-18