Service till KRAV-certifierade butiker

Här vill vi inspirera och hjälpa dig att marknadsföra KRAV-märkta produkter.

Aktuellt
Öka personalens kunskap om KRAV och ekologisk produktion. Genomför KRAVs korta webbutbildning på cirka 15 min.
Webbutbildning för butikspersonal

Ny kundportal för KRAV-certifierade butiker
• KRAV lanserar ny kundportal


 

Aktiviteter i butik
Vill du arrangera aktiviteter med KRAV-märkta produkter i butik? Hör av dig till oss! Vi samarbetar bland annat med våra KRAV-ambassadörer, lantbrukare och medlemmar.   

Kontakt
Kundansvarig butik: Ulriqa Westman,
070-665 95 92
ulriqa.westman@krav.se
eller butik.restaurang@krav.se

Säljstöd
KRAVs webbshop
Beställ märkmaterial för produkter 
Ladda ner KRAV-märket

Nyhetsbrev
Beställ nyhetsbrev för butik: livsmedel@krav.se

KRAVs regler

Här finns de gällande reglerna

Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-02-15