Så blir nötdjur KRAV-certifierade

  • De får vara ute och beta mycket. O-ekologiska ungtjurar som föds upp till slakt har ofta varit inne större delen av sina liv.
  • De får ekologiskt foder som är KRAV-MÄRKT. Det produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • De äter mycket gräs och annat grovfoder som är nyttigt för idisslare. De får en begränsad mängd säd, ärtor, sojabönor och annat så kallat kraftfoder. HÖGST 30 PROCENT FÅR VARA KRAFTFODER och en del är uppfödda på enbart grovfoder.
  • Minst 60 procent av fodret ska vara lokalt producerat.
  • LANTBRUKAREN SKA HA EXTRA KOLL PÅ ATT DJUREN MÅR BRA OCH ATT DE ÄTER DET DE BEHÖVER. Det är bra för djurens skull, men också för klimatets eftersom de då ger upphov till en mindre mängd växthusgaser per kg kött.
  • Sjuka djur ska omedelbart få den vård de behöver enligt lag, OM SÅ INTE SKER KAN HELA BESÄTTNINGEN UNDERKÄNNAS FÖR KRAV-MÄRKNING. Däremot får djuren får inte medicineras rutinmässigt.
  • DJUREN SKA FÅ SMÄRTLIDRING VID KASTRERING OCH AVHORNING. Bedöving vid ingreppet krävs enligt lag, men smärtlindring ger effekt efter att bedövningen släppt.
  • Minst hälften av den tillgängliga golvytan ska vara hel. I o-ekologiska ladugårdar är det vanligt att en större del av golvet har mellanrum mellan brädorna eller spalter i betongen så att djuren kan trampa ner gödseln under golvet. Det gör det lätt att hålla rent, men är obekvämt för ben och klövar och försvårar för djuren att resa och lägga sig.
  • DET FINNS SPECIELLA REGLER KRING SLAKTEN så att djuren stressas så lite som möjligt.
  • Produktionen kontrolleras i hela kedjan från djurhållningen till färdig produkt.

Hur skiljer sig KRAV-märkt från ekologiskt?
Vad som får kallas ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt. KRAV-märkt produktion är ekologisk men också något mer, där framför allt djurens välfärd står i centrum. Exempel på dessa mervärden ser du markerade KURSIVT i punkterna ovan. Att djuren bara får äta 30 procent kraftfoder är ett exempel. EUs regler tillåter 40 procent.

Att djuren ska äta KRAV-märkt foder gör också skillnad. KRAVs regler för produktion av foder på gården är strängare än EUs regler för ekologisk produktion. Det gäller till exempel för hur läckage av växtnäring till sjöar och vattendrag ska minimeras.

Det förstärkta friskvårdsarbetet är förstås bra för djuren, men också för klimatet eftersom friska djur producerar mer per insatt energi och utsläppta växthusgaser.

Senast uppdaterad: 2017-05-29