Så blir lammet KRAV-certifierat

KRAV-certifierad lammproduktion har flera fördelar:

  • Djuren ska beta så mycket de vill under säsong. Djurens betande håller landskapet öppet och bidrar till stor biologisk mångfald.
  • Djuren ska kunna gå ut under en stor del av året, men de kan hållas inne på vintern om de har extra stora ytor och en ljus och luftig miljö.
  • Allt foder som ges till KRAV-godkända djur ska vara KRAV-MÄRKT. Detta foder är producerat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Självförsörjningsgraden av foder ska var minst 60 procent.
  • BONDEN SKA ARBETA PLANERAT FÖR ATT DJUREN SKA HA EN GOD HÄLSA. Rutinmässigt förebyggande behandling med till exempel avmanskningsmedel får inte förekomma.
  • Sjuka djur ska omedelbart få den vård de behöver enligt lag. OM SÅ INTE SKER KAN HELA BESÄTTNINGEN UNDERKÄNNAS.
  • DET FINNS SPECIELLA REGLER KRING SLAKTEN.
  • Produktionen kontrolleras varje år.

Hur skiljer sig KRAV-märkt från ekologiskt?
Vad som får kallas ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt. KRAV-märkt lamm-produktion är ekologisk men också något mer, där framför allt djurens välfärd står i centrum Exempel på dessa mervärden ser du markerade KURSIVT i punkterna ovan.

Det förstärkta friskvårdsarbetet är förstås bra för djuren, men också för klimatet eftersom friska djur producerar mer per insatt energi och utsläppta växthusgaser.

Senast uppdaterad: 2017-05-29