Så blir kon KRAV-certifierad

KRAV-märkt djurhållning är ekologisk men också något mer, där framförallt djurens välfärd står i centrum. Skillnaderna mellan EU-ekologiskt och KRAV-märkt ser du markerade KURSIVT i punkterna nedan. Här ser du vad som är speciellt med de KRAV-certifierade djuren:

  • Hon får ekologiskt foder som är KRAV-MÄRKT. Ekologiskt foder produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Hon ska ha fri tillgång till smakligt gräs eller annat grovfoder. För idisslare är det naturligt. Konventionella kor äter ofta mer kraftfoder som säd, raps och soja än vad KRAV-märkta kor gör.
  • Minst 60 procent av hennes foder ska vara lokalt producerat.
  • HON FÅR VARA FÖR SIG SJÄLV NÄR HON KALVAR. Så är det inte alltid annars.
  • Kalvarna får riktig mjölk under minst 12 veckor. DE DIAR EN KO ELLER DRICKER GENOM EN PLASTSPENE I NATURLIG STÄLLNING, SÅ ATT MJÖLKEN HAMNAR I RÄTT MAGE OCH SUGBEHOVET TILLFREDSTÄLLS. I konventionell drift dricker det stora flertalet kalvar ur napp, men det är vanligt att mjölken är gjord på pulver och en del får dricka ur hink utan napp.
  • Kalvarna lever normalt i grupp. Det gör många konventionella kalvar också efter andra veckan. Men djurskyddsbestämmelserna kräver grupp först efter åtta veckor. Därför får en del konventionella kalvar stå i ensambox så länge. De ska dock kunna ha ögonkontakt och nå varandra fysiskt.
  • Alla kor är ute på sommaren. Men KRAV-certifierade kor är i regel ute under längre period och betar mer än andra kor.
  • BONDEN SKA ARBETA PLANERAT FÖR ATT DJUREN SKA HA EN GOD HÄLSA. Rutinmässigt förebyggande behandling med till exempel avmanskningsmedel får inte förekomma.
  • Sjuka djur ska omedelbart få den vård de behöver enligt lag, OM SÅ INTE SKER KAN HELA BESÄTTNINGEN UNDERKÄNNAS FÖR KRAV-MÄRKNING.
  • Den KRAV-märkta mjölkproduktionen kontrolleras i hela kedjan från djurhållningen till färdig mjölkförpackning.

Hur skiljer sig KRAV-märkt från ekologiskt?

Vad som får kallas ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt. KRAV-märkt mjölkproduktion är ekologisk men också något mer där framför allt djurens välfärd står i centrum. Exempel på dessa mervärden ser du markerade KURSIVT i punkterna ovan.

Kor i KRAV-certifierad produktion ska i första hand gå lösa, men i äldre stallar kan de vara uppbundna under vintern. Enligt KRAVs regler gäller att de inte får bindas upp förrän vid 20 månaders ålder. I svensk lag gäller 6 månader.

Att den KRAV-certifierade kon ska äta KRAV-märkt foder gör också skillnad. KRAVs regler för produktion av foder på gården är strängare än EUs regler för ekologisk produktion. Det gäller till exempel för hur läckage av växtnäring till sjöar och vattendrag ska minimeras.

Det förstärkta friskvårdsarbetet är förstås bra för djuren, men också för klimatet eftersom friska djur producerar mer per insatt energi och utsläppta växthusgaser.

Mjölkkor

Senast uppdaterad: 2017-05-29