Så blir grisen KRAV-certifierad

De flesta grisarna i Sverige får aldrig vara ute. Det får grisar på KRAV-certifierade gårdar. KRAV-märkt djurhållning är ekologisk men också något mer, där framförallt djurens välfärd står i centrum. Skillnaderna mellan EU-ekologiskt och KRAV-märkt ser du markerade KURSIVT i punkterna nedan. Här ser du vad som är speciellt med den KRAV-certifierade grisen:

 • Den ska kunna gå ut året om och ska alltid kunna böka.
 • PÅ SOMMAREN SÖKER DEN SJÄLV FÖDA GENOM ATT BETA OCH BÖKA.
 • NÄR DET ÄR VARMT UTE KAN DEN SVALKA SIG I EXEMPELVIS ETT GYTTJEBAD.
 • Den får KRAV-MÄRKT foder. Det odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRADEN PÅ FODER SKA VARA MINST 50 PROCENT.
 • Den har större yta att röra sig på.
 • Den har fri tillgång till hö eller annat grovfoder som den kan sysselsätta sig med. Detta tillämpas sällan i konventionell slaktsvinsuppfödning.
 • SUGGORNA SKA KUNNA BYGGA BO.
 • Den ska ha en ströbädd, det har inte alla konventionella slaktsvin.
 • BONDEN SKA ARBETA PLANERAT FÖR ATT DJUREN SKA HA EN GOD HÄLSA. Rutinmässigt förebyggande behandling får inte förekomma.
 • Vid kastrering ska grisen bedövas OCH ges smärtstillande medel. 
 • Sjuka djur ska omedelbart få den vård de behöver enligt lag,OM SÅ INTE SKER KAN HELA BESÄTTNINGEN UNDERKÄNNAS.
 • KRAV HAR SÄRSKILDA REGLER FÖR HUR SLAKTEN SKA GÅ TILL. De sträcker sig längre än lagen.
 • Produktionen kontrolleras varje år.

Hur skiljer sig KRAV-märkt från ekologiskt?

Vad som får kallas ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt. KRAV-märkt grishållning är ekologisk men också något mer, där framför allt djurens välfärd står i centrum. Exempel på dessa mervärden ser du markerade KURSIVT i punkterna ovan.

Skillnaderna mellan EU-ekologiskt och KRAV-märkt är kanske som störst just när det gäller grishållningen. Ett exempel är att EU-ekologiska grisar visserligen får gå ut, men att det räcker om de vistas på en betongplatta.

Att den KRAV-certifierade grisen ska äta KRAV-märkt foder gör också skillnad. KRAVs regler för produktion av foder på gården är strängare än EUs regler för ekologisk produktion. Det gäller till exempel för hur läckage av växtnäring till sjöar och vattendrag ska minimeras.

Det förstärkta friskvårdsarbetet är förstås bra för djuren, men också för klimatet eftersom friska djur producerar mer per insatt energi och utsläppta växthusgaser.

Andra exempel på skillnader är att nyinköpta djur ska hållas i karantän en tid för att inte smitta ned andra djur och att självförsörjningsgraden på foder ska vara minst 50 procent. I EU-ekologisk produktion räcker det med 20 procent.

Senast uppdaterad: 2017-11-14